Regulamin usług

Regulamin projektowania indywidualnych szablonów aukcji

 1. Szablony allegro po wykonaniu należą do jego właściciela i nabywa on z tego tytułu wszelkie prawa własności i praw autorskich. Increo Studio  (zwane dalej również wykonawcą) zrzeka się odpowiedzialności za treści i elementy umieszczone w opisach aukcji i wykorzystane zdjęcia.
 2. Wykonawca nie odpowiada za błędne działanie szablonu w przypadku błędnej konfiguracji systemu operacyjnego, przeglądarki WWW oraz programu do edycji szablonu.
 3. Increo Studio gwarantuje działanie szablonu we wszystkich przeglądarkach jedynie w najnowszych wersjach. Przed edycją szablonu zalecamy sprawdzenie wersji oraz ewentualną aktualizację swojej przeglądarki. Nie oferujemy wsparcia dla przeglądarek Internet Explorer do wersji 8. Szablonu nie można poprawnie edytować wizualnie w przeglądarce Google Chrome, z powodu jej niekompatybilności z wymogami serwisu Allegro.pl Zalecane przeglądarki do edycji szablonu aukcyjnego allegro to Mozilla Firefox.
 4. Increo Studio udziela dożywotniej pomocy technicznej na zamówiony szablon oraz trzyletnią gwarancję poprawności działania szablonu w najnowszych przeglądarkach. Gwarancja nie dotyczy dokonanych w przyszłości zmian serwisu aukcyjnego w zakresie modernizacji edytora aukcyjnego (wizualnego i tekstowego).
 5. Załączany program do edycji wizualnej szablonu aukcyjnego jest programem darmowym, dodawanym jako gratis – Increo Studio nie odpowiada za jego działanie i funkcjonalność. Obszerne informacje na temat działania, funkcji i możliwości programu można znaleźć w pomocy oraz w sieci internet.
 6. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym autorem projektu graficznego szablonu, oraz posiada pliki źródłowe każdego przygotowanego projektu. Użyte w projekcie zdjęcia pochodzą z serwisów stockowych: Fotolia, Shutterstock, Dreamstine.
 7. Dostarczenie plików źródłowych projektu jest dodatkowo płatne wg cennika.
 8. Użyte w projektach loga marek, logotypy firm należą do ich prawowitych właścicieli i umieszczane są w celach informacyjnych.
 9. W przypadku opracowania logotypu dla zleceniodawcy, bez dodatkowej opłaty może być on wykorzystany wyłącznie na potrzeby szablonu aukcji i zaprojektowany jest w wersji WWW. Koszt przygotowania wersji wektorowej loga jest ustalany indywidualnie. Wersja taka może być wykorzystywana komercyjnie w innych celach niż w szablonie aukcji.
 10. Kupujący zgadza się na umieszczenie informacji o wykonawcy projektu w stopce szablonu oraz wyraża zgodzę na umieszczenie wykonanego projektu graficznego w portfolio Increo Studio. Istnieje możliwość usunięcia informacji, cena bazowa takiego szablonu wzrasta o 300zł netto. Increo Studio zabrania samodzielnego usuwania informacji o autorze.
 11. Wykonawca może pobrać zaliczkę po ustaleniu szczegółów zlecenia z zamawiającym w wysokości ustalonej między stronami.
 12. Wykonawca gwarantuje, iż projekt graficzny otrzymany w formacie PNG jako plik poglądowy będzie jednoznaczny z szablonem otrzymanym w formacie HTML. Zatwierdzając projekt graficzny, klient nie może rościć uwag dotyczących wyglądu szablonu po jego kodowaniu html/css i otrzymaniu. Wszelkie zmiany po otrzymaniu szablonu wymagające znaczną ingerencję w wygląd projektu są dodatkowo płatne.
 13. Kupujący ma prawo do dobrowolnej rezygnacji z zamówienia w przypadku kiedy wykonawca nie dotrzyma warunków uzgodnionych z zamawiającym dotyczącym terminu czy sposobu realizacji  projektu. W tym wypadku w ciągu 7 dni roboczych zwracana jest również ewentualna zaliczka pobrana.
 14. W momencie zaakceptowania projektu graficznego zamawiający zobowiązuję się do płatności za zlecenie w ciągu 7 dni. W przypadku nie zapłacenia za usługę Increo Studio ma prawo dochodzenia zapłaty należności zgodnie z obowiązującym prawem, również poprzez firmę windykacyjną i/lub sąd.
 15. W przypadku niezapłacenia faktury VAT przez zamawiającego w ciągu 30 dni, Increo Studio ma prawo odsprzedać i/lub wykorzystać projekt zamawiającego do dalszych celów bez zgody zamawiającego. Increo Studio oświadcza iż w takim wypadku nie wykorzysta w projekcie materiałów przesłanych przez zamawiającego (zdjęcia, logo itp.). Zamawiający traci możliwość zwrotu pobranej zaliczki. 
 16. Increo Studio gwarantuje, że żadne informacje poufne udostępnionego przez zamawiającego szablon, takie jak hasła dostępowe do konta sprzedawcy czy serwera FTP nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 17. Zamawiający szablon godzi się na treść powyższego regulaminu usług, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017.